Bierzemy udział w projekcie „Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury”

Dom Kultury Boguszowice został uczestnikiem pakietu szkoleń w ramach Projektowania uniwersalnego kultury- dostępność w instytucjach kultury.

Celem projektu jest poprawa dostępności instytucji kultury w projektowaniu i realizacji oferty kulturalnej oraz otwarcie instytucji kultury na współpracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz osobami starszymi. Przed nami 3 lata intensywnej nauki. Rozwijamy się dla Was!

Narodowe Centrum Kultury jest Beneficjentem projektu niekonkurencyjnego Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury w ramach działania 3.3 „Systemowa poprawa dostępności” Priorytetu III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami” Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, który realizuje w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

#nck #dkboguszowice #szkoleniairozwój #puk #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie