Rybnicka Karta Mieszkańca „Rybka” - DK Boguszowice

W DK Boguszowice honorujemy Rybnicką Kartą Mieszkańca! Dzięki niej możesz aktywnie uczestniczyć w życiu miasta i korzystać z rybnickiej oferty kulturalno-sportowej ciesząc się specjalnymi rabatami.

Rybnicka Karta  Mieszkańca „Rybka” – co to takiego? 

Rybnicka Karta Mieszkańca „Rybka” to program, który mieszkańcom Rybnika i osobom płacącym w Rybniku podatek PIT daje specjalne zniżki, ulgi, benefity i uprawnienia, to program przygotowany przez Miasto dla mieszkańców.

Kto może otrzymać kartę „Rybka”

Użytkownikiem Karty może zostać osoba fizyczna, spełniająca przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • jest zameldowana na pobyt stały w Rybniku;
 • rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Rybniku oraz deklaruje w zeznaniu podatkowym, że jej miejscem zamieszkania jest Rybnik;
 • dzieci (w wieku do 18 roku życia) osób, o których mowa powyżej
 • przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Rybniku (w wieku do 18 roku życia),
 • jest studentem uczelni zameldowanym w Rybniku na pobyt czasowy.

Jak uzyskać kartę Rybka?

Aby zostać użytkownikiem Karty Rybka, należy wejść na stronę rybka.rybnik.eu, zarejestrować się na stronie, a następnie złożyć wniosek o przystąpienie do programu.
Można się również zarejestrować poprzez aplikację Halo! Rybnik

Osoby niezameldowane w Rybniku, ale mieszkające tutaj i rozliczające podatki muszą dołączyć (lub okazać do wglądu) do składanego wniosku stosowne dokumenty:

 • pierwszą stronę zeznania PIT za rok poprzedni (z widocznym adresem zamieszkania w Rybniku), z potwierdzeniem  złożenia go w Urzędzie Skarbowym w Rybniku lub zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy o odprowadzaniu podatku w Rybniku;
 • w przypadku rozliczenia PIT przez internet – pierwszą stronę deklaracji PIT, wraz z UPO z widocznym identyfikatorem dokumentu

Poniżęj proste instrukcje w formie graficznej, podpowiadające, jak szybko się zarejestrować.

Po co ta karta?

 • Wprowadzenie karty ma na celu zachęcenie mieszkańców do jeszcze bardziej aktywnego uczestniczenia w życiu miasta i liczniejszego korzystania z rybnickiej oferty kulturalnej i sportowej.
   
 • Pakiet zniżek i ulg przygotowany przez Partnerów Programu sprawi, że z Rybnicką Kartą Mieszkańca odwiedzisz intersujące miejsca, weźmiesz udział w ciekawych wydarzeniach, skorzystasz z obiektów sportowych. A wszystko to w specjalnych, niższych cenach! Aktualna oferta to 20 % zniżki na wybrane wydarzenia kulturalne i sportowe, to wejście na basen za 1 zł, już niedługo oferta zostanie poszerzona o tańsze abonamenty parkingowe i bilety komunikacji miejskiej.
   
 • Rybnicka Karta Mieszkańca, dzięki specjalnym zniżkom, ulgom, benefitom i uprawnieniom to istotny bonus dla mieszkańców miasta, który dodatkowo zwiększa poczucie wspólnoty lokalnej.
   
 • Wprowadzenie karty ma także na celu zwiększenie wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – z programu mogą korzystać osoby, które w zeznaniu podatkowym deklarują jako miejsce swojego zamieszkania Miasto Rybnik.

PRZYJACIELE I PARTNERZY

Back to top