W Domu Kultury Boguszowice honorujemy Rybnicką Kartą Mieszkańca!

Dzięki niej możesz uczestniczyć w życiu miasta i korzystać z wybranych wydarzeń rybnickiej oferty kulturalno-sportowej, ciesząc się specjalnymi rabatami.

Rybnicka Karta Mieszkańca „Rybka” – co to takiego? Rybnicka Karta Mieszkańca „Rybka” to program, który mieszkańcom Rybnika i osobom płacącym w Rybniku podatek PIT daje specjalne zniżki, ulgi, benefity i uprawnienia, to program przygotowany przez Miasto dla mieszkańców.

Kto może otrzymać kartę „Rybka”?
Użytkownikiem Karty może zostać osoba fizyczna, spełniająca przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • jest zameldowana na pobyt stały w Rybniku;
    rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Rybniku oraz deklaruje w zeznaniu podatkowym, że jej miejscem zamieszkania jest Rybnik,
  • dzieci (w wieku do 18 roku życia) osób, o których mowa powyżej,
  • przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Rybniku (w wieku do 18 roku życia),
  • jest studentem uczelni zameldowanym w Rybniku na pobyt czasowy.

Jak uzyskać kartę Rybka?
Aby zostać użytkownikiem Karty Rybka, należy wejść na stronę rybka.rybnik.eu, zarejestrować się na stronie, a następnie złożyć wniosek o przystąpienie do programu. Można się również zarejestrować poprzez aplikację Halo! Rybnik