O nas - DK Boguszowice

Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach posiada szeroką ofertę kulturalną i edukacyjną dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Wysoce rozwinięty amatorski ruch artystyczny umożliwia rozwój zainteresowań w dziedzinach sztuk muzycznych, teatralnych, plastycznych, tanecznych czy rękodzieła.

Ważną częścią naszej działalności jest szeroko pojęta edukacja kulturalna. W ośrodku działa około 30 grup i zespołów. W zajęciach uczestniczy łącznie około 480 osób. Sala widowiskowa Domu Kultury jest miejscem wielu działań: koncertów, seansów, spektakli i innych widowisk.

Dom Kultury Boguszowice stara się także zrzeszać mieszkańców organizując imprezy plenerowe: pikniki rodzinne, koncerty, seanse i inne akcje społeczne. Co roku DK organizuje i/lub współorganizuje około 120 wydarzeń.

Dom Kultury działa również w obszarze działalności społeczno-kulturalnej, angażując grupy zagrożone wykluczeniem, wyrównując dostęp do kultury i pokonując bariery na drodze do korzystania z jego oferty. Na tym polu od wielu lat współpracuje ze stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi, organizacjami i innymi instytucjami. PRZYJACIELE I PARTNERZY

Back to top