PROJEKTY - DK Boguszowice

Projekty dzięki którym DK Boguszowice mógł wzbogacić swoją ofertę:

Wykonanie kompleksowego remontu dachu

Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach na podstawie przepisów ustawy z 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 194) oraz zgodnie z Uchwałą nr 827/XLI/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 r. na podstawie umowy K.2151.21.2022 z dnia 05. kwietnia 2022 r. oraz aneksu nr 1 do ww. umowy, otrzymał dotację celową, dzięki której zostały zrealizowane niezbędne prace remontowe.

Zadanie było współfinansowane ze środków otrzymanych od Miasta Rybnika.


Wykonanie drenażu wraz z izolacją fundamentów i remontem pomieszczeń piwnicznych

Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach na podstawie przepisów ustawy 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 194) oraz zgodnie z Uchwałą Nr 727/XLIV/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 października 2021 r. otrzymał dotację celową dzięki której zostały zrealizowane niezbędne prace remontowe.

Zadanie było współfinansowane ze środków otrzymanych od Miasta Rybnika.


Zaproś nas do siebie!

„Zaproś nas do siebie!” jest programem szkoleniowym Narodowego Centrum Kultury. Zakłada uczenie się poprzez doświadczenie, poznawanie dobrych praktyk, wymianę doświadczeń, budowanie relacji między uczestnikami podczas wizyt studyjnych, warsztatów, spotkań zespołowych.

Instytucje, które biorą udział w projekcie, otrzymują od Narodowego Centrum Kultury wsparcie w zakresie:

  • wzmocnienia kompetencji pracowników instytucji kultury w obszarze komunikacji i pracy w zespole,
  • wzmocnienie kompetencji dyrektorów instytucji w zakresie zarządzania i budowania zespołu,
  • procesu zmiany w zespole i instytucji,
  • programowania i rozwoju oferty programowej instytucji na 2021 rok, opartej na tożsamości lokalnej i współpracy z mieszkańcami.

Udział w „Zaproś nas do siebie!” oznacza gotowość do pracy nad rozwojem kompetencji pracowników instytucji oraz rozwojem oferty programowy instytucji. Program jest adresowany do instytucji, które takiego wsparcia poszukują i chcą z niego skorzystać.

Jesteśmy zaszczyceni, iż Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach znalazł się w 2020 roku wśród 16 instytucji zaproszonych do programu. Szkolimy się i rozwijamy dla Was!  


Praktykuj w kulturze

Program Praktykuj w kulturze Narodowego Centrum Kultury umożliwia studentom i absolwentom zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, a organizacjom pozyskanie członków do swoich zespołów.

Podstawowe kryteria naboru praktykantów

  • studenci trzeciego roku studiów licencjackich, studiów magisterskich, studenci studiów podyplomowych, studiów artystycznych, społecznych lub humanistycznych oraz absolwenci tych studiów;
  • wiek do 30. roku życia;
  • bardzo dobra organizacja pracy i życzliwość w kontaktach z ludźmi;
  • spełnienie dodatkowych warunków określonych przez instytucję przyjmującą np. znajomość języków obcych, obsługa komputera, prawo jazdy itp.

Więcej informacji na https://www.nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/kadra-kultury/programy-i-projekty/praktykuj-w-kulturze

Z dumą informujemy, iż Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach w edycji jesienno-zimowej 2020 roku programu Praktykuj w kulturze będzie u siebie gościł panią Marzenę – witamy na pokładzie! 


Wirtualna Wieczorynka z programu Kultura w Sieci
Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury

Projekt „Wirtualna Wieczorynka – Przygody podróżnika Graczka” to cykl bajek emitowany w 12 odcinkach z warsztatami artystycznymi, promujący szeroko pojętą sztukę teatralną jako przestrzeń do spotkania z edukacją kulturową. 

W ramach projektu zrealizowaliśmy cykl bajek, w których nasz lalkowy bohater “GRACZEK” spotyka postaci ze świata nauki, sztuki, literatury, baśni oraz cykl warsztatów plastycznych podczas których tworzyliśmy rekwizyty, postaci i elementy scenografii. Zrealizowane filmy zostały opatrzone tłumaczeniem migowym dla osób niesłyszących.

Bajki stworzyli dla Was artyści z różnych dziedzin: aktorzy, muzycy, plastycy, a także animatorzy i instruktorzy Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach. Ważnym elementem był udział w projekcie Teatru Lalek Marka Żyły. Dodatkowo – nasza inicjatywa, oprócz promocji sztuki w sieci, ma także na celu utrzymanie wspólnoty wśród naszych dotychczasowych odbiorców: mieszkańców dzielnicy Boguszowice, miasta Rybnika oraz okolic.

Zapraszamy do oglądania. Nagrane bajki i warsztaty publikujemy na YouTube, na fanpage na Facebooku i na www.dkboguszowice.pl


„Lepsze noty – sztuka wspólnoty” 

Projekt był realizowany w ramach projektu operatorkultury.pl, prowadzonego przez Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, który w województwie śląskim pełnił rolę operatora programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2016-2018.

„Lepsze noty – sztuka wspólnoty” to projekt edukacji kulturowej realizowany przez Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Rybniku: 20-osobowa grupa uczniów klas V i VI popielowskiej podstawówki zmieniła przestrzeń wokół swojej szkoły, by uczynić ją ciekawą, atrakcyjną i mniej archaiczną.

W maju 2017 roku na potrzeby projektu została przeprowadzona lekcja-rozmowa o domach kultury i kulturze w ogóle. Okazało się, że dzieci miewają problem z utożsamianiem się ze swoim najbliższym otoczeniem, a dom kultury kojarzy się im sztampowo. Zapytane o to, co chciałyby zorganizować najczęściej wskazały na eventy odbywające się poza budynkiem szkoły. Stąd też wziął się pomysł na projekt, w którym przeprowadzone zostaną warsztaty, plenery artystyczne, wizyty w pracowniach rękodzieła, zabawy terenowe i spotkania z inspirującymi ludźmi. – Chcemy zaproponować uczniom wejście w rolę kreatorów przestrzeni wokół szkoły, proponując nieszablonowe rozwiązania – mówi Alicja Szozda, koordynatorka projektu. Spoiwem wszystkich działań będzie sztuka wspólnoty – community arts – rozumiana jako aktywność artystyczna oparta na współpracy lokalnej społeczności (w tym przypadku dzieci) z lokalnymi twórcami. – Dzieci wezmą odpowiedzialność za przestrzeń wokół nich i pokażą innym, ale przede wszystkim sobie, że za pomocą szeroko pojętej sztuki można tę przestrzeń zmienić na lepsze – podsumowuje Aleksandra Eichler, koordynatorka projektu. 

Fotorelacje, filmy i więcej o projekcie znajdziecie na jego fanpage’u na Facebooku: https://www.facebook.com/LepszeNoty

PRZYJACIELE I PARTNERZY

Back to top