KONKURS PLASTYCZNY „ZAPACHY ŻYCIA” 2021/22 - V edycja - DK Boguszowice

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

KONKURS PLASTYCZNY „ZAPACHY ŻYCIA” 2021/22 – V edycja

1 lutego 2022 18:30 7 kwietnia 2022 20:00

Temat przewodni „PRZEBUDZENIE ZAPACHÓW”

Tematem prac konkursowych powinna stać się plastyczna interpretacja tworzących się zapachów np.: kwitnący kwiat, rozkrojony owoc cytrusowy, przypalone mleko lub świeżo zdarta opona na asfalcie itp. Tworzący się zapach sygnalizuje zmianę w postaci odczuwania przyjemności, jak również może ostrzegać przed niebezpieczeństwem. Tematyka konkursu jest związana zarówno z ludźmi, miejscem, sytuacją lub wspomnieniem, jak i z wyobrażeniem czy skojarzeniem, któremu towarzyszy rodzący się zapach lub zapachy. Temat można interpretować w różnych stylach artystycznych. Praca MUSI zawierać kolor biały i czarny oraz pozostałą paletę barw.

Zapraszamy na wernisaż 7 kwietnia 2022 r. 18:30

Prace prosimy nadsyłać do 25.03.2022 r. na adres:
DOM KULTURY w RYBNIKU-BOGUSZOWICACH
Plac Pokoju 1
44-253 RYBNIK
z dopiskiem ZAPACHY ŻYCIA

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w siedzibie Organizatora 7 kwietnia 2022 r. w Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach.
O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Lista laureatów i autorów prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.dkboguszowice.pl
Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach
Pomysłodawca: Barbara Szulik

ART COMPETITION “SCENTS OF LIFE” 2021/22 – 5th edition

We invite you to the vernissage on April 7, 2022
Leading theme: “AWAKENING OF SCENTS”

The theme of the competition works should be a plastic interpretation of smells in creation, e.g. blooming flower, cut citrus fruit, burnt milk or a freshly worn tire on asphalt, etc. The scent that is created indicates a change in the form of feeling pleasure, but it may also warn against dangers. The theme of the competition is related both to people, place, situation or memory, as well as to the image or association accompanied by the emerging smell or smells. The theme can be interpreted in a variety of artistic styles. The work HAS TO include white and black and the rest of the color palette.

Works should be sent by March 25, 2022 to the following address:
DOM KULTURY w RYBNIKU-BOGUSZOWICACH
Plac Pokoju 1
44-253 RYBNIK
with the inscription SCENTS OF LIFE

The official announcement of the competition results will be held at the Organizer’s seat on April 7, 2022, at Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach.
The winners will be informed about the results of the competition by phone or e-mail.
The list of winners and authors of works qualified for the post-competition exhibition will be posted on the website www.dkboguszowice.pl
Cultural Centre in Rybnik-Boguszowice
Originator: Barbara Szulik

PRZYJACIELE I PARTNERZY

Back to top