Zapraszamy do udziału w Rejonowym Festiwalu Słowa, który w Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach ma swoją wieloletnią tradycję.

Celem festiwalu jest pielęgnowanie kultury języka ojczystego, rozbudzanie talentów i aktywności twórczej dzieci, stwarzanie możliwości do wspólnej wymiany doświadczeń oraz promowanie dziecięcej twórczości artystycznej.

W ramach festiwalu odbędą się dwa turnieje dla uczniów klas I – VIII szkół podstawowych oraz 6-latków z przedszkoli:

  • Turniej Recytatorski,
  • Turniej Poezji Śpiewanej.

Do udziału w festiwalu zapraszamy laureatów miejskich i gminnych eliminacji.
Konkursy miejskie i gminne powinny odbyć się do 14.04.br.

Szczegółowe informacje na temat udziału w XVIII edycji Rejonowego Festiwalu Słowa – ZAPOZNAJ SIĘ Z WARUNKAMI UCZESTNICTWA.