FESTIWAL SŁOWA

Zapraszamy do udziału w Festiwalu Słowa, który w Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach ma swoją wieloletnią tradycję.

Miejsce: Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach – s. Widowiskowa

W ramach festiwalu odbędą się dwa turnieje dla uczniów klas I – VIII szkół podstawowych oraz 6-latków z przedszkoli:
1. Turniej Recytatorski,
2. Turniej „Wywiedzione ze Słowa”. 

Celem festiwalu jest pielęgnowanie kultury języka ojczystego, rozbudzanie talentów i aktywności twórczej dzieci, stwarzanie możliwości do wspólnej wymiany doświadczeń oraz promowanie dziecięcej twórczości artystycznej.

Do udziału w festiwalu zapraszamy laureatów miejskich i gminnych eliminacji. Konkursy miejskie i gminne powinny odbyć się do 5.05.2022 roku

Zgłoszenia odbywają się poprzez wysłanie dokładnie i czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 9.05.2022 r. na adres e-mail: festiwal.dkboguszowice@gmail.com.   

Exit mobile version