FESTIWAL SŁOWA

Zapraszamy do udziału w Rejonowym Festiwalu Słowa, który w Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach ma swoją wieloletnią tradycję.

Celem festiwalu jest pielęgnowanie kultury języka ojczystego, rozbudzanie talentów i aktywności twórczej dzieci, stwarzanie możliwości do wspólnej wymiany doświadczeń oraz promowanie dziecięcej twórczości artystycznej.

W ramach festiwalu odbędą się dwa turnieje dla uczniów klas I – VIII szkół podstawowych oraz 6-latków z przedszkoli:
1. Turniej Recytatorski,
2. Turniej „Wywiedzione ze Słowa”.
Do udziału w festiwalu zapraszamy laureatów miejskich i gminnych eliminacji. 

Konkursy miejskie i gminne powinny odbyć się do 30.04.br.
Zgłoszenia odbywają się poprzez wysłanie dokładnie i czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 08.05. br. na adres e-mail: festiwal.dkboguszowice@gmail.com.
Potwierdzenie uczestnictwa otrzymają Państwo w odpowiedzi na zgłoszenie w dniach 8-9 maja br.

Festiwal rozpocznie się 17 maja br. o godzinie  9.00. Wszyscy uczestnicy przyjeżdżają na tę samą godzinę  – o kolejności występu zadecyduje losowanie.

Exit mobile version