Zapisy 2020/21

Drodzy rodzice!

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach stałych realizowanych przez Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach jest:

  a) rejestracja (w przypadku osoby niepełnoletniej: założenie konta/profilu opiekuna, a następnie “konta dziecka/członka rodziny”; w przypadku osoby dorosłej: założenie konta/profilu uczestnika) w elektronicznym systemie Strefa Zajęć (strefazajec.pl) oraz zapisanie się na wybrane zajęcia (przy pomocy wyszukiwarki)

  b) akceptacja niniejszego regulaminu 

  c) uiszczanie obowiązkowych opłat za zajęcia najpóźniej do 12 dnia każdego miesiąca poprzez Strefę Zajęć za pośrednictwem systemu płatności on-line PayU

 2. Uczestnik zajęć może w dowolnym czasie zrezygnować z udziału w zajęciach. Rezygnacja następuje ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, pod warunkiem uregulowania wszelkich płatności za każdy rozpoczęty miesiąc zajęć. 

 3. Wykreślenie uczestnika z listy uczestników zajęć odbywa się na mocy złożonego drogą e-mailową na adres kasa.dkboguszowice@gmail.com Oświadczenia o rezygnacji z zajęć – załącznik nr 1, wg wzoru dostępnego na stronie internetowej dkboguszowice.pl i strefazajec.pl, najpóźniej ostatniego dnia danego miesiąca i wchodzi ono w życie z pierwszym dniem miesiąca następnego.

  Prosimy zapoznać się z REGULAMINAMI https://dkboguszowice.pl/regulamin-i-karta-zgloszenia-2/

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą:

PLASTYKA

RĘKODZIEŁO

MUZYKA

TANIEC

TEATR

REKREACJA

HOBBY