TELECENTRUM

Publiczny Punkt Dostępu do Internetu – TELECENTRUM – służy mieszkańcom Miasta Rybnika jako bezpłatny dostęp do informacji publicznej oraz innych usług realizowanych na rzecz rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, poprzez ułatwianie kontaktu z instytucjami publicznymi, podnoszenie kultury informatycznej użytkowników oraz stwarzając im możliwość aktywacji społeczno – zawodowej przy wykorzystaniu technik informatycznych.
Telecentra to pomieszczenia wyposażone w dwa multimedialne stanowiska komputerowe z dostępem do internetu oraz w wielofunkcyjną drukarkę. 
 
Komputery wyposażone są w kamery, mikrofony, głośniki oraz oprogramowanie multimedialne (m. in. słowniki, encyklopedie, kursy języka angielskiego i niemieckiego), dzięki którym można zapoznać się z obsługą komputera i multimediów. Będzie również możliwość wydrukowania materiałów z internetu (np. formularza wniosku),  co pozwoli uniknąć mieszkańcom uniknąć zbędnych wypraw do urzędów. 
 
W każdym telecentrum jest stale obecny odpowiednio przeszkolony pracownik, którego jednym z zadań jest pomoc w korzystaniu z dostępnego sprzętu, oprogramowania oraz internetu. Dzięki temu z zalet telecentrum mogą również skorzystać osoby,  które nie potrafią obsługiwać komputera. 
 
 
Telecentrum w Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach,
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 18.00