TEATR

Teatry to największa duma Domu Kultury w Boguszowicach. Wielokrotni laureaci przeglądów, doceniani przez publiczność, chętnie zapraszani w gościnę, a także nieodmiennie gorąco oklaskiwani w swojej siedzibie.

Małe Formy Teatralne, Together, Supeł, Supełek i Fik-Mik tworzą dzieci, których wyobraźnia otwiera horyzont innej rzeczywistości. Młodzi aktorzy uczą się z wielkim zaangażowaniem, a nabyte umiejętności wykorzystują w przedstawieniach, wieńczących kolejne lata współpracy ze wspaniałymi instruktorkami.

Grupy teatralne powstawały jako odpowiedź na zainteresowanie tą formą rozwoju pozaszkolnego obserwowane u kolejnych roczników młodych ludzi. Teatr w Domu Kultury w Boguszowicach to sposób na dorastanie – to rozwój, który trwa.

AKTUALNIE PROWADZIMY ZAPISY NA ZAJĘCIA:

Małe Formy Teatralne
grupa wiekowa: 4-5 i 6-7 lat
zajęcia: grupa: 4-5 lat, środa od 16.15 do 17.15 
                grupa: 6-7 lat, środę od godz. 17.15 do 18.45
Cena: 25 zł
W programie zajęć: Podstawy sztuki teatralnej. Gry i zabawy ogólnorozwojowe.
Praca z lalką i rekwizytem, podstawy pantomimy, i teatru słowa.
Elementy rytmiki i tańca. Rozwijanie spostrzegawczości i sztuki interpretacji zabawy rozwijające wyobraźnię i umiejętności pracy w grupie.
Prowadzące: Anna Literacka, Izabela Karwot

 

NASZE POZOSTAŁE ZESPOŁY I ZAJĘCIA TEATRALNE:

Teatr Supełek
grupa wiekowa: powyżej 8 lat
Zajęcia:  
środy od 16.30 do 18.30

Opis zajęć: Dziecięcy zespół teatralny, prężnie działający i odnoszący wiele sukcesów na scenach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych. Zajęcia teatralne dla dzieci w wieku szkolnym umożliwiające najmłodszym zapoznanie ze sztuką teatralną. Uczestniczące w zajęciach dzieci poznają podstawy sztuki aktorskiej i doskonalą swój warsztat teatralny. Na zajęciach dzieci mają możliwość zapoznania się i czerpania z różnych form teatru (teatr ruchu, tańca, pantomimy, słowa). Całoroczna praca zespołu zostaje zwieńczona przygotowaniem spektaklu. Uczestnicy zajęć teatralnych mają możliwość wzięcia udziału w licznych warsztatach teatralnych ze specjalistami różnych dziedzin.
Prowadząca: Izabela Karwot

Teatr Supeł
grupa wiekowa: od 13 lat
Zajęcia: środy od 18.30 do 20.30
Opis zajęć: Młodzieżowy zespół teatralny w skład którego wchodzą starsi aktorzy, uczęszczający dotychczas na zajęcia Teatru Supełek oraz teatru Fik-Mik. Uczestnicząca w zajęciach młodzież pracuje nad warsztatem teatralnym, poszerza swoje umiejętności aktorskie i przygotowuje spektakl, który wystawiany jest w Domu Kultury oraz prezentowany na festiwalach. Wielokrotny laureat wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych festiwali teatralnych. Po za cyklicznymi zajęciami młodzież ma również okazję uczestniczenia w letnich warsztatach, które umożliwiają im pracę ze specjalistami: teatr pantomimy, ruchu, tańca, dramatyczny.
Prowadząca: Izabela Karwot

Teatr FIK-MIK
grupa wiekowa: powyżej 8 lat
Zajęcia:
 piątek od 17.00 do 19.00

Opis zajęć: Zajęcia teatralne dla dzieci w wieku szkolnym umożliwiające najmłodszym zapoznanie ze sztuką teatralną. Uczestniczące w zajęciach dzieci poznają podstawy sztuki aktorskiej i doskonalą swój warsztat teatralny. Na zajęciach dzieci mają możliwość zapoznania się i czerpania z różnych form teatru (teatr ruchu, tańca, pantomimy, słowa). Całoroczna praca zespołu zostaje zwieńczona przygotowaniem spektaklu. Uczestnicy zajęć teatralnych mają możliwość wzięcia udziału w licznych warsztatach teatralnych ze specjalistami różnych dziedzin.
Prowadząca: Izabela Karwot