Regulamin

NA DWIE I CZTERY NOGI

I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA SOLISTÓW I DUETÓW

 

Organizator:

Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach
Współorganizatorzy:

 • Stowarzyszenie Rozwoju Twórczości i Edukacji Artystycznej VIVERSO
 • Studio Tańca VIVERO Rybnik
 • Studio Verso Kielce

 

Termin i miejsce turnieju:

10 marca 2018r.
Sala Widowiskowa Domu Kultury
Plac Pokoju 1, 44-251 Rybnik – Boguszowice Osiedle
Początek konkursu o godz. 8:00

 Cel imprezy:

 • Popularyzacja tańca jako formy wychowania, edukacji artystycznej i kulturalnej oraz rozrywki dzieci i młodzieży.
 • Prezentacja szerokiej publiczności walorów artystycznych tańca.
 • Integracja środowiska artystycznego.
 • Konfrontacja dorobku artystycznego tancerzy i choreografów. 
 • Wyłonienie najlepszych spośród solistek, solistów i duetów zgłoszonych do konkursu.
 • Promocja Miasta Rybnika i Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach.

 

Uczestnicy:

Soliści, solistki oraz duety i pary. Konkurs przeznaczony dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Nagrody:

 • wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział.
 • laureaci otrzymają dyplomy, medale i nagrody rzeczowe.
 • jury przyznana również Grand Prix za najlepszą prezentację festiwalową. 

 

Kategorie wiekowe:

 • do 7 lat
 • 8-11 lat
 • 12-15 lat
 • 16-30 lat
 • pow. 30 lat

Kategorie taneczne:

 • Taniec Jazzowy
 • Taniec współczesny
 • Taniec klasyczny
 • Street Dance (hip-hop itp.)
 • Show Dance

Czas Prezentacji:

Od 1:00 do 2:30 min.

Zasady Uczestnictwa:

 1. Każdy solista/duet prezentuje jeden układ choreograficzny w jednej kategorii tanecznej.
 2. Każdy solista/duet może wziąć udział w dowolnej liczbie kategorii tanecznych.
 3. Zabrania się prezentacji tej samej choreografii w dwóch różnych kategoriach.
 4. Każda prezentacja oceniana jest osobno.
 5. Jury zastrzega sobie prawo do przeniesienia prezentacji do innej kategorii tanecznej.
 6. O przynależności duetu do danej kategorii wiekowej decyduje wiek starszego tancerza.
 7. Wykonawca musi posiadać ze sobą podkład muzyczny na płycie AUDIO CD lub na dysku przenośnym (pendrive) w formie opisanych plików mp3, wysokiej jakości (zalecane 320 kb/s).
 8. Podkład muzyczny w formacie mp3 można również przesłać drogą mailową na adres: dkboguszowice@gmail.com do 7 marca 2018r.
 9. Do dyspozycji tańczących będzie parkiet o wymiarach 7m x 8m z podłogą baletową.
 10. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania źródeł ognia oraz elementów scenografii, rekwizytów czy kostiumów, które mogłyby trwale uszkodzić lub zabrudzić podłogę baletową i wyposażenie sceny.
 11. Obowiązuje bezwzględny zakaz rozsypywania, rozlewania i rozrzucania jakichkolwiek substancji i drobnych elementów a wszystkie rekwizyty, elementy scenografii i kostiumów wniesione przez tancerzy na scenę muszą być z niej uprzątnięte w ciągu 30 sekund od zakończenia prezentacji.
 12. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa.

 

Warunki zgłoszenia:

 1. UWAGA! Ograniczona ilość uczestników w poszczególnych kategoriach. O przyjęciu decyduje data przesłania zgłoszenia. Przyjęcie poszczególnych zgłoszeń zostanie potwierdzone drogą mailową.
 2. Zgłoszenia solisty lub duetu należy dokonać za pomocą załączonej karty zgłoszenia i przesłać na adres: dkboguszowice@gmail.com
 3. Zgłoszenia będą przyjmowane od 10 stycznia 2018 do wyczerpania miejsc.
 4. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wpłata opłaty startowej w wysokości:
  10 zł od osoby za pierwszą konkurencję
  5 zł od osoby za każdą następną konkurencję
 5. Opłaty startowe przyjmujemy do dnia 5 marca 2018r., wyłącznie przelewem na konto:

Stowarzyszenie Rozwoju Twórczości i Edukacji Artystycznej VIVERSO
Św. Leonarda 15/7, 25-311 Kielce
konto: 24 8493 0004 0000 0063 1611 0001

w tytule przelewu prosimy wpisać: „Na dwie i cztery nogi – [nazwa placówki delegującej]”

Informacje dodatkowe:

 1. W czasie trwania turnieju organizator zapewnia obsługę medyczną.
 2. Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają instytucje delegujące.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wglądu w legitymacje szkolne / dowody osobiste uczestników.
 6. Każdy zespół powinien posiadać opiekunów zgodnie z przepisami obowiązującymi w placówkach oświatowych.
 7. Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo tancerzy.
 8. Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozpatrywane będą przez Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej.
 9. Dokonanie zgłoszenia i udział w I Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Solistów i Duetów NA DWIE I CZTERY NOGI równoznaczne jest z wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach przez organizatorów, a także na wykorzystanie danych osobowych (imię i nazwisko) i wizerunku uczestników w materiałach z turnieju.

 

Kontakt z biurem organizacyjnym:

 

 

                                   

 

zapraszamy!