Regulamin

Organizator:
Dom Kultury w Rybniku- Boguszowicach

Termin i miejsce:

11-12 maja 2017 r.
Sala Widowiskowa Domu Kultury
Plac Pokoju 1, 44-251 Rybnik – Boguszowice
Początek konkursu o godz. 11:00

Cel Festiwalu:

– Pomoc wokalistom w podnoszeniu kwalifikacji artystycznych.
– Prezentacja i promocja dorobku wybitnych twórców polskiej piosenki.
– Wymiana doświadczeń uczestników.

Uczestnicy:

Festiwal ma charakter konkursu otwartego dla solistów z podziałem na kategorie wiekowe:
–   od 14 do 17 lat
–   od 18 do 24 lat

Nagrody:

 1. Nagrodą główną jest kilkudniowy wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu
  ufundowany przez Europosła pana Bolesława Piechę.
 2. Jury przyzna nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas Koncertu Laureatów.
 3. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.
 4. Nagrodzeni zobowiązani są do podpisania protokołu odebrania nagród.
 5. Nagrody rzeczowe nieodebrane podczas Koncertu Laureatów przechodzą na własność organizatora.

Warunki uczestnictwa:

 1. Każdy wykonawca przygotowuje dwa utwory w języku polskim:
  – 1 utwór z gatunku piosenki artystyczno-aktorskiej
  – 1 utwór o dowolnym charakterze.
 1. Zgłoszenie z wypełnionym formularzem należy nadesłać na adres mailowy: dkboguszowice@gmail.com do dnia 8 maja 2018 r.
  W przypadku, gdy w karcie zgłoszenia zaznaczono akompaniament w formie podkładu mp3, należy go przesłać wraz ze zgłoszeniem.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do wpłaty akredytacji za udział w festiwalu w wysokości 20 zł, w dniu rozpoczęcia festiwalu, w kasie Domu Kultury.
 3. Zgłoszenia kandydatów nie zawierające kompletnie wypełnionej karty zgłoszenia nie będą uwzględniane.
 4. UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje data przesłania zgłoszenia. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają potwierdzenie przyjęcia drogą mailową.

Przebieg Festiwalu:

11 maja,
11:00 – 14:30 Przesłuchania Konkursowe

12 maja,
10:00 – Warsztaty wokalne i teatralne dla uczestników

17:00 – Koncert Laureatów oraz gościa specjalnego Jarosława Chojnackiego

Informacje dodatkowe:

 1. Kolejność prezentacji uczestników pojawi się na stronie Domu Kultury w Rybniku- Boguszowicach do dnia 10 maja 2018
 2. Organizator zapewnia pomoc techniczną w zakresie nagłośnienia/akustyki zgodnie z zapotrzebowaniem zawartym w karcie zgłoszenia.
 3. Organizator zapewnia poczęstunek dla uczestników i opiekunów.
 4. Organizator może pośredniczyć w rezerwacji noclegów. Prosimy o kontakt z sekretariatem DK Boguszowice: dkboguszowice@gmail.com.
 5. Koszty przejazdu, ubezpieczenia i ewentualnego noclegu pokrywają instytucje delegujące.
 6. Zgłoszenie i udział w festiwalu równoznaczne jest z wyrażeniem nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach przez organizatorów, a także na wykorzystanie danych osobowych (imię i nazwisko) i wizerunku uczestników w materiałach z Festiwalu.
 7. Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.
 9. Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozpatrywane będą przez Przewodniczącego Jury.