Projektowanie dla dzieci!! NOWOŚĆ!! - DK Boguszowice

PROJEKTOWANIE
DLA DZIECI
POŁĄCZONE
Z HISTORIĄ
DESIGNU

DZIECI UCZĄ SIĘ
JAK KREATYWNIE
POŁĄCZYĆ
ESTETYKĘ
Z FUNKCJĄ

PODSTAWOWE
ZASADY
KOMPOZYCJI,
ELEMENTY
BIONIKI,
SYNKRETYCZNEGO
MYŚLENIA
O CODZIENNEJ
ESTETYCE

GRUPA WIEKOWA:
od 7 do 13 lat
ZAJĘCIA: Wtorki,
15.30-17.00
PROWADZĄCA:
Elwira Zembrzuska
CENA: 40 zł/m-c
Zapisy w kasie Domu Kultury

Back to top