Logo - do pobrania - DK Boguszowice

 


Systemem Identyfikacji Wizualnej

Od 2018 r. Rybnik, w ramach porządkowania przestrzeni publicznej oraz budowania jednolitej marki miasta, posługuje się nowym Systemem Identyfikacji Wizualnej (SIW). SIW to zbiór wytycznych, regulujących użycie miejskiej symboliki, m.in. herbu i logo oraz porządkujących powstawanie miejskich materiałów – informacyjnych,  promocyjnych i urzędowych.

Identyfikacja wizualna Rybnika została zbudowana wokół uniwersalnego, nadrzędnego symbolu wspólnoty miejskiej – miejskiego herbu. Decyzja ta wynika z przekonania, że symbol ten jest nośnikiem najważniejszych składników lokalnej tożsamości: historii i tradycji.

Poniżej szerzej o systemie identyfikacji wizualnej Miasta Rybnika
więcej informacji…

PRZYJACIELE I PARTNERZY

Back to top