Poświęcanie czasu doskonaleniu umiejętności artystycznych przynosi radość obcowania z pięknem, rozwija wrażliwość. Na tych zajęciach spotykają się ludzie pełni pasji, patrzący na świat w podobnie niezwykły sposób.

ZAPRASZAMY NA NASZE ZAJĘCIA:

Malarstwo i rysunek

Na zajęciach plastycznych rozwijamy umiejętności malarskie (akryl, akwarela), rysunkowe (ołówek, pastele suche i olejne, węgiel, piórko) oraz graficzne (linoryt, sucha igła). Zajęcia prowadzone są w formie edukacji artystycznej, dzięki której uczestnicy nie tylko rozwijają swój warsztat plastyczny, ale również wzbogacają swoją wiedzę elementami z historii sztuki, kultury i języka angielskiego. Zajęcia plastyczne mają ogromny wpływ na kreatywność, wyobraźnię i koncentrację, uczą cierpliwości oraz wytrwałości w dążeniu do celu.

Grupy:
4-6 lat – czwartki 16:00-16:45
Cena:
60 zł/m-c
48 zł/m-c (rabat z kartą Rybka)

7-10 lat – środy 18:15-19:45, czwartki 17:00-18:30
11 lat+ – czwartki 18:35-20:05
Cena:
80 zł/m-c
64 zł/m-c (rabat z kartą Rybka)

Pracownia plastyczna IIp.

Prowadząca: Kinga Nowak – absolwentka studiów z Historii Sztuki i Muzealnictwa na Liverpool
John Moores University. Warsztat artystyczny rozwijała w Pracowni Plastycznej Creatio,
gdzie przez lata poznawała różne techniki malarskie oraz graficzne. Opiekun na plenerach
artystycznych. Laureatka ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów plastycznych.
Doświadczenie pracy w kulturze zdobyła, odbywając praktyki w Galerii Sztuki Współczesnej
BWA w Katowicach oraz staż w Fundacji Rozwoju Kinematografii w Warszawie. Obecnie
jest studentką I roku studiów magisterskich na kierunku Edukacja Kulturalna na
Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie.

ZAPISZ SIĘ


Malarstwo i rysunek z elementami języka angielskiego

Atrakcyjność warsztatów Malarstwa i Rysunku podniesie możliwość komuniowania się z instruktorką w języku angielskim!

Grupy:
4-6 lat – wtorki 15:30-16:15
Cena:
60 zł/m-c
48 zł/m-c (rabat z kartą Rybka)

7-10 lat – poniedziałki 18:45 – 20:15, wtorki 16:30-18:00
11 lat+ – wtorki 18:15-19:45
Cena:
80 zł/m-c
64 zł/m-c (rabat z kartą Rybka)

Pracownia plastyczna IIp.

Prowadząca: Kinga Nowak

ZAPISZ S


Rzeźba i Rysunek

Rzeźba klasyczna – studium anatomii oraz rysunek studyjny. Tworząc rzeźbę, czy rysunek dokładnie studiujemy wykonywany temat poprzez obserwację światła, cieni, określenie proporcji i odwzorowanie tego co widzimy na papierze lub materiale rzeźbiarskim. W ramach zajęć rzeźby uczymy się podstaw pracy z różnymi materiałami: rzeźbienie w drewnie, odlewy gipsowe i papierowe, modelowanie w glinie, zaś w ramach zajęć rysunku uczymy się rysowania z natury, poruszamy m.in. zagadnienia: kształt i proporcje przedmiotu, światłocień, kompozycja, perspektywa.

Grupa dla młodzieży i dorosłych 16+, wtorki 16:30–20:30

Cena 100 zł/m-c (80 zł/mc z kartą Rybka)

Pracownia rzeźby

Prowadzący: Janusz Kurtek – rzeźbiarz i rysownik, legenda rybnickiej rzeźby, ocean cierpliwości i fantastyczny pedagog. Prawie od 10 lat prowadzi Pracownię Rzeźby i rysunku dla dorosłych w Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach, gdzie organizuje stałe zajęcia, warsztaty i wystawy.
Z pasją poszukuje tematów w swojej autorskiej pracy. Wyróżnia go nowe podejście do rzeźby współczesnej. Twórca w swych dziełach inspiruje się subiektywnymi odczuciami i obserwacją rzeczywistości. Towarzyszy mu zabawa i przyjemność w kształtowaniu formy, gdzie poszukiwanie plastycznego przekazu staje się najważniejszym celem jego twórczości. Można w niej dostrzec zarówno przekaz symboliczny, jak i satyryczny postaci czy zdarzeń. Szeroka wiedza techniczna o materiałach budowlanych pozwala artyście na konstruowanie innowacyjnych rzeźb. Tworzy szczególnie w metalu, jednocześnie z powodzeniem wykorzystuje drewno, gips, papier, kamień, sztuczne tworzywa. Jego świeże podejście i otwartość na próby w opracowanych przez siebie technikach rzeźbiarskich, przekłada się na rzeźby, które są niepowtarzalne. Zajmuje się także rysunkiem satyrycznym i portretowym.
Ukończył Uniwersytet Śląski na kierunku Rzeźba w pracowni prof. J. Fobera. Pracuje w KWK Jankowice. Od 2014 roku jest gościnie członkiem Orzegowskiej Grupy Twórców Kultury. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

ZAPISZ SIĘ

Exit mobile version