Orkiestra KWK Jankowice - DK Boguszowice

Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach jest siedzibą Stowarzyszenia „Orkiestra Dęta KWK Jankowice”. To właśnie na naszej scenie odbywają się próby i powstaje nowy repertuar tej znanej i rozpoznawalnej w całym regionie formacji muzycznej. Dzięki doskonałej akustyce naszej sali widowiskowej muzycy mogą pracować w wyśmienitych warunkach.

HISTORIA

Orkiestra Dęta Kopalni Jankowice ma swoją piękną i ponad 100 letnią historię. Powstała w 1919 roku. Założycielami byli: Albert Szary (jako pierwszy kapelmistrz) oraz Robert Szymura. Orkiestra liczyła wówczas 16 osób. Z upływem lat systematycznie się rozrastała, aby w 1939 roku osiągnąć poziom 25 członków i przerwać swą działalność na skutek działań wojennych. Od 1945 roku, kiedy to przystąpiono do reaktywowania zespołu, kolejnymi kapelmistrzami byli: Piotr Merta, Bernard Ganc, Paweł Niezgoda, Edmund Kala, Gerard Potyka, następnie w latach 1964-1989 Edmund Kala. Od 1989 roku orkiestrę prowadził Grzegorz Mańka.

W 1995 roku powstał big-band składający się z czołowych muzyków orkiestry.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Dorobek orkiestry był wielokrotnie doceniany na różnego rodzaju konkursach i przeglądach muzycznych.

Imprezy resortu górnictwa:

  • 1965 – II miejsce na zlocie orkiestr zorganizowane przez ówczesne Rybnickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego,
  • 1977, 1983, 1989 – wyróżnienia w przeglądach orkiestr górniczych organizowanych przez ówczesne Gwarectwo Węglowe w Jastrzębiu

Konkursy Polskiego Związku Chórów i Orkiestr:

  • 1977 r. – wyróżnienie w Konkursie Orkiestr Dętych w Bytomiu,
  • 1985 r. – III miejsce w Festiwalu Orkiestr Okręgu Rybnickiego,
  • 1991 r. – III miejsce w Przeglądzie Orkiestr Dętych ROW

W latach 1992-2005 orkiestra brała udział pięciokrotnie w Międzynarodowym Festiwalu „Złota Lira” uzyskując niezwykle cenne wyróżnienia w 1992, 1994 i 1997 roku.


INNE DOKONANIA

  • W 2000 roku orkiestra uczestniczyła we mszy świętej Barbórkowej w Boguszowicach, która była transmitowana przez Polskie Radio.
  • W 2006 roku Orkiestra nagrała pamiątkową płytę z okazji obchodów 90-lecia Kopalni WK Jankowice.
  • W 2011 i 2012 roku Orkiestra brała udział w mszach Świętych radiowych i telewizyjnych w Świerklanach, Jankowicach oraz Boguszowicach.
  • W 2015 roku Orkiestra koncertowała na terenie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu na otwarciu wystawy poświęconej polskiemu górnictwu węglowemu.

Kierownikiem muzycznym i dyrygentem jest Sławomir Firut. Niezwykle cenne okazały się opracowania Jana Groborza – wieloletniego członka orkiestry, z którego dorobku zespół korzysta do dzisiaj.
Obecnie orkiestra liczy 45 muzyków. Na jej bogaty repertuar składają się utwory reprezentujące wiele gatunków muzycznych. Pozwala to występować zespołowi w różnych okolicznościach – uroczystości pogrzebowych zmarłych pracowników kopalni, koncerty okolicznościowe, wszelkiego rodzaju festyny, imprezy sportowe i uroczystości zakładowe.

Adres:

Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta KWK Jankowice”
Plac Pokoju 1
44-253 Rybnik
Tel: 32 739 42 58 kom: 503 083 234

PRZYJACIELE I PARTNERZY

Back to top