OPŁATY ZA ZAJĘCIA

Uczestnicy zajęć i warsztatów w Domu Kultury mogą skorzystać z różnych możliwości regulowania opłat za udział:

I. STREFA ZAJĘĆ:

Portal https://www.strefazajec.pl to strona powiązana z naszym systemem płatności Biletyna.pl. Poprzez Strefę Zajęć można regulować opłaty za zajęcia i warsztaty za pośrednictwem systemu PayU. Ponadto Strefa Zajęć oferuje wiele innych pomocnych narzędzi i rozwiązań, dlatego polecamy naszym użytkownikom rejestrowanie się w systemie. 

W razie trudności lub pytań zapraszamy do kontaktu z sekretariatem. 

Instrukcja obsługi: Strefa Zajęć DKBoguszowice

II. PŁATNOŚĆ PRZELEWEM:

Od lipca 2018 r. wprowadzamy możliwość płatności za zajęcia i warsztaty przelewem na rachunek Domu Kultury:

PKO BP: 74 1020 2472 0000 6802 0499 0778
Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach
Plac Pokoju 1, 44-253 Rybnik

TYTUŁ PRZELEWU MUSI ZAWIERAĆ: 
– imię i nazwisko UCZESTNIKA (nie rodzica/opiekuna!)
– pełną nazwę zajęć (np. „Zespół BZIK”, „Teatr Fik-Mik”, „Warsztaty Teatralne”)
– okres za jaki wnoszona jest opłata (np. „marzec 2019”, „12.02.2019”)

Przykładowy tytuł przelewu:
Grażyna Kowalska, Teatr Supeł, opłata marzec 2019

lub:
Janusz Kowalski, Warsztaty Teatralne 12.02.2019. 

III. PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ:

Od poniedziałku do piątku jest możliwość wnoszenia opłat za zajęcia i warsztaty WYŁĄCZNIE GOTÓWKĄ, bezpośrednio w Kasie Domu Kultury.

Godziny otwarcia kasy:

Poniedziałek   – 9:00 – 16:00
Wtorek             – 9:00 – 20:00
Środa                – 9:00 – 20:00
Czwartek          – 9:00 – 20:00
Piątek               – 9:00 – 20:00