Nowa możliwość dla Młodych - DK Boguszowice

S C H O D Ó W K I

Na godzinę przed wybranym spektaklem w kasie Domu Kultury Boguszowice można będzie na podstawie dokumentu pozwalającego stwierdzić wiek i tożsamość osoby (legitymacja szkolna, dowód osobisty, legitymacja studencka) zakupić tzw. schodówkę – bilet bez przydzielonego miejsca, uprawniający do zajęcia dowolnego miejsca niezajętego lub skorzystania z puf ustawionych dodatkowo na schodach.

Ta specjalna oferta dotyczy młodzieży w wieku 13-26 lat,
której pragniemy ułatwić dostęp do niezwykłego świata teatru.
Zapraszamy na spotkanie z teatralną magią w najwspanialszej postaci i zachęcamy
do informowania młodzieży o specjalnie dla niej przewidzianej ofercie.

Back to top