KSERO I TELECENTRUM

Usługi ksero są obecnie realizowane w telecentrum (na parterze budynku)
Cena: przy standardowym zaczernieniu – maszynopis
  • druk czarno – biały A4 jedna strona – 0,30 zł
  • druk czarno – biały A3 jedna strona – 0,60 zł

 

Publiczny Punkt Dostępu do Internetu – TELECENTRUM – służy mieszkańcom Miasta Rybnika bezpłatnym dostępem do informacji publicznej oraz innych usług realizowanych na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, ułatwiając kontakt z instytucjami publicznymi, służąc podniesieniu kultury informatycznej użytkowników oraz stwarzając im możliwość aktywizacji społeczno-zawodowej przy wykorzystaniu technik informatycznych.

Telecentra to pomieszczenia wyposażone w dwa multimedialne stanowiska komputerowe z dostępem do internetu oraz w wielofunkcyjną drukarkę.

Komputery wyposażone są w kamery, mikrofony, głośniki oraz oprogramowanie multimedialne (m. in. słowniki, encyklopedie, kursy języka angielskiego i niemieckiego), dzięki którym można zapoznać się z obsługą komputera i multimediów. Będzie również możliwość wydrukowania materiałów z internetu (np. formularza wniosku),  co pozwoli uniknąć mieszkańcom uniknąć zbędnych wypraw do urzędów.

W każdym telecentrum jest stale obecny odpowiednio przeszkolony pracownik, którego jednym z zadań jest pomoc w korzystaniu z dostępnego sprzętu, oprogramowania oraz internetu. Dzięki temu z zalet telecentrum mogą również skorzystać osoby,  które nie potrafią obsługiwać komputera.

Telecentrum w Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 18.00.