KSERO I TELECENTRUM - DK Boguszowice

TELECENTRUM

Publiczny Punkt Dostępu do Internetu.

Godziny otwarcia:
Wtorek: 11:00 – 16:00
Czwartek: 11:00 – 16:00

W każdym telecentrum jest stale obecny odpowiednio przeszkolony pracownik, którego jednym z zadań jest pomoc w korzystaniu z dostępnego sprzętu, oprogramowania oraz internetu. Dzięki temu z zalet telecentrum mogą również skorzystać osoby,  które nie potrafią obsługiwać komputera.

TELECENTRUM służy mieszkańcom Miasta Rybnika bezpłatnym dostępem do informacji publicznej oraz innych usług realizowanych na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, ułatwiając kontakt z instytucjami publicznymi, służąc podniesieniu kultury informatycznej użytkowników oraz stwarzając im możliwość aktywizacji społeczno-zawodowej przy wykorzystaniu technik informatycznych.

Telecentrum to stanowisko komputerowe z dostępem do internetu oraz wielofunkcyjnej drukarki.

Komputery wyposażone są w kamery, mikrofony, głośniki oraz oprogramowanie multimedialne (m. in. słowniki, encyklopedie, kursy języka angielskiego i niemieckiego), dzięki którym można zapoznać się z obsługą komputera i multimediów. Będzie również możliwość wydrukowania materiałów z internetu (np. formularza wniosku),  co pozwoli uniknąć mieszkańcom uniknąć zbędnych wypraw do urzędów.

Usługi KSERO 

Ceny przy standardowym zaczernieniu – maszynopis.

A4 (jedna strona):

  • druk czarno-biały – 0,30 zł
  • druk kolor              – 1,50 zł

A3 (jedna strona):

  • druk czarno-biały – 0,60 zł
  • druk kolor             – 3 zł

PRZYJACIELE I PARTNERZY

Back to top