KSERO I TELECENTRUM - DK Boguszowice

TELECENTRUM

Publiczny Punkt Dostępu do Internetu.

Godziny otwarcia:
Wtorek: 11:00 – 16:00
Czwartek: 11:00 – 16:00

W każdym telecentrum jest stale obecny odpowiednio przeszkolony pracownik, którego jednym z zadań jest pomoc w korzystaniu z dostępnego sprzętu, oprogramowania oraz internetu. 

TELECENTRUM służy mieszkańcom Miasta Rybnika bezpłatnym dostępem do informacji publicznej oraz innych usług realizowanych na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, ułatwiając kontakt z instytucjami publicznymi, służąc podniesieniu kultury informatycznej użytkowników oraz stwarzając im możliwość aktywizacji społeczno-zawodowej przy wykorzystaniu technik informatycznych.

Telecentrum to stanowisko komputerowe z dostępem do internetu oraz wielofunkcyjnej drukarki.

Komputery wyposażone są w kamery, mikrofony, głośniki oraz oprogramowanie multimedialne (m. in. słowniki, encyklopedie, kursy języka angielskiego i niemieckiego), dzięki którym można zapoznać się z obsługą komputera i multimediów. Będzie również możliwość wydrukowania materiałów z internetu (np. formularza wniosku),  co pozwoli uniknąć mieszkańcom uniknąć zbędnych wypraw do urzędów.

Usługi KSERO 

Ceny przy standardowym zaczernieniu – maszynopis.

A4 (jedna strona):

  • druk czarno-biały – 0,30 zł
  • druk kolor              – 1,50 zł

A3 (jedna strona):

  • druk czarno-biały – 0,60 zł
  • druk kolor             – 3 zł

PRZYJACIELE I PARTNERZY

Back to top