Karta zgłoszenia

XVI REGIONALNY PRZEGLĄD

PRZEDSZKOLNYCH GRUP TANECZNYCH

ROZTAŃCZONE PANTOFELKI

7-8.06.2019 r.

 

Nazwa zespołu

   
     

Dane placówki

   

(nazwa, adres, numer telefonu

   

i adres e-mail)

   
     

Dane do faktury VAT*

   
     

Dane opiekuna

   

(imię i nazwisko, numer telefonu

   

i adres e-mail)

   
     

Liczba występujących

   
     

Liczba opiekunów

   

Imię i nazwisko choreografa

   
     
 

1.

 

Repertuar

   

2.

 

(kategoria taneczna(!),

 

tytuł, czas trwania)

   
     
 

3.

 
     

Wykorzystana muzyka

(tytuł, wykonawca)

 
  • UWAGA! Faktury zostaną wystawione jedynie placówkom, które podały w Karcie Zgłoszenia pełne dane do jej wystawienia (tj. nazwa podmiotu, nr NIP, adres z kodem pocztowym).

 

…………………………………….
pieczęć placówki

 

…………………………………..
podpis opiekuna