II DISCO FESTIWAL

INFORMACJA!

Ze względu na skomplikowany charakter sprawy i Regulamin Zamówień Publicznych Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach informujemy, iż unieważniamy zapytanie ofertowe na zapewnienie kompleksowej ochrony imprezy masowej II Disco Festiwalu w Rybniku, organizowanej przez Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach.

Rybnik-Boguszowice, 26.03.2019