Flama

Flama

– wnioskodawca: Mariola Rodzik – Ziemiańska – budżet: 4240,00 zł

W ramach inicjatywy odbędą się warsztaty dla kobiet wspierające wszelkie aspekty kobiecości, ich istotne miejsce w społeczeństwie oraz wspierające budowanie wspólnoty kobiet. W ramach projektów planowana jest aktywizacja kobiet z różnych pokoleń poprzez cykl warsztatów obejmujących poszczególne zajęcia: ze śpiewu, oddechowo – głosowe, ruchowe, warsztaty tańca spontanicznego oraz zasady zdrowego odżywiania.

Finałem będzie wydarzenie, w ramach którego zostaną zaprezentowane wspólnie z formacją Zawiało pieśni ludowe z regionu ziem karpackich. Dopełnieniem będzie wówczas wspólna biesiada z rodzinami beneficjentek.

Jest to projekt kobiet i ich rodzin w nowatorski sposób ukazujący tradycyjne wartości do których uczestnicy projektu dojdą poprzez cykl warsztatów opartych na działaniach wywodzących się z natury kobiecego ciała, jego cyklów i zgodny z wewnętrznym głosem kobiecości, który nie niszczy dawnych tradycji, lecz dodaje do nich nowe prawdy, wzbogacając w ten sposób starożytne drogi Przodków o nowe możliwości. Projekt wykorzystuje formy warsztatowe, edukację poza formalną, obejmuje szereg działań wspierających i motywujących w kierunku poszukiwania i rozwijania swoich pasji, integracji i aktywności.