FESTIWALE I KONKURSY

Festiwale Domu Kultury Boguszowice

Festiwale skierowane są do dzieci, młodzieżowych i dorosłych i zakładają prezentacje konkursowe oraz pokazy, koncerty i spektakle finałowe, także larpy w przestrzeni miejskiej, warsztaty dla widzów i uczestników konkursu oraz autorskie spotkania z jurorami.

Poprzez festiwalowe działania pragniemy rozsławić rybnicki teatralny, literacki i taneczny kalejdoskop. Mając możliwość zapraszania profesjonalnych artystów prowadzących warsztaty czy występujących podczas festiwalu dajemy rybnickim adeptom sztuki inspirację i narzędzia do dalszej twórczej pracy, umożliwiając wymianę doświadczeń oraz kształcenie i doskonalenie warsztatu artystycznego.

Festiwale są przestrzenią integracji środowiska artystycznego z całej Polski i przyczyniają się do popularyzacji grup, wywodzących się z tak zwanego ruchu alternatywnego. Festiwale organizowane przez Dom Kultury w Rybniku – Boguszowicach są źródłem wzbogacającym ofertę kulturalno – turystyczną miasta i regionu, aktywizującym życie kulturalne jego mieszkańców, co w dużej mierze przyczynia się do zwiększenia znaczenia Rybnika jako ważnego centrum wymiany artystycznej.