Galeria pod Oknem i Silnik Poezji - ks. prof. UE dr hab. Rafał Śpiewak - DK Boguszowice

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Galeria pod Oknem i Silnik Poezji – ks. prof. UE dr hab. Rafał Śpiewak

27 października 18:00 19:00

Zapraszamy na spotkanie ze słowem i obrazem, których autorem jest ks. prof. UE dr hab. Rafał Śpiewak, wieloletni proboszcz w Duszpasterstwie Akademickim w Rybniku.

ks. prof. UE dr hab. Rafał Śpiewak pochodzi z Siemianowic Śląskich, Święcenia kapłańskie przyjął 16 maja 1998 r. Obecnie proboszcz Parafii rzymskokatolickiej św. Józefa w Chorzowie. Od grudnia 2022 r. pełni urząd Dziekana Dekanatu Chorzów. W 2007 r. założył hospicjum domowe im św. Rafała Kalinowskiego. W latach 2006-2016 był kapelanem harcerzy, Związku Piłsudczyków i organizacji niepodległościowych, Uniwersytetu III Wieku w Rybniku. Wyremontował najstarszy na terenie archidiecezji katowickiej obiekt sakralny z XV w. – kościół akademicki w Rybniku. Postarał się także o stworzenie kaplicy akademickiej na terenie rybnickiego kampusu. 

Od 2006-2016 wykładał etykę dla inżynierów na Politechnice Śląskiej. Od 2007 prowadził wykłady zlecone na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W 2012 został adiunktem najpierw w Katedrze Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów a następnie Katedrze Badań Rynkowych i Marketingowych na Wydziale Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wybrany został do Rady Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Interesuje się społecznymi i politycznymi aspektami prasy katolickiej na Górnym Śląsku, deontologią mediów, kompetencją komunikacyjną, wykorzystaniem nowych mediów w komunikacji religijnej. Był konsultorem Komisji Dziedzictwa Kościoła Katowickiego II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

fot. Rybnik Nasze Miasto

Pracę magisterską pt. „Logiczna teoria pytań Kazimierza Ajdukiewicza a fenomenologiczna teoria pytań Romana Ingardena” obronił w 1998 r. na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Licencjat teologiczny uzyskał w 2002 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Rozprawę doktorską pt.: „Gazeta Katolicka – pismo duchowieństwa i ludu polskiego na Śląsku (1896-1910). Studium historyczno-doktrynalne.” obronił na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie uzyskując stopień doktora nauk humanistycznych. Uzyskał habilitację na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z nauk społecznych w dyscyplinie Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach na podstawie dorobku i rozprawy: „Społeczeństwo naród państwo na łamach Gościa Niedzielnego 1923-1939”.

Motto kapłańskie: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście a ja was pokrzepię”. (Mt 11, 28)

Bezpłatnie

PRZYJACIELE I PARTNERZY

Back to top