DOM KULTURY+ INICJATYWY LOKALNE 2017 PODWÓRKO BOGUSZOWICE

19148891_1339107852810256_7715290152092520101_nDom Kultury w Rybniku – Boguszowicach bierze udział w Programie Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017 finansowanym z funduszy Narodowego Centrum Kultury. Celem projektu była diagnoza społeczna dzielnicy Boguszowice – Osiedle pod względem potrzeb społeczno – kulturalnych mieszkańców oraz zaangażowanie ich w czynne uczestnictwo w życiu osiedla. Dom Kultury w ramach projektu przeprowadził badania najbliższego otoczenia, a także ogłosił konkurs na lokalne inicjatywy społeczno – kulturalne mieszkańców. Na konkurs nadesłano 16 wniosków. Ocenę formalną przeszło 12 wniosków, które zakwalifikowały się do oceny merytorycznej.  W obradach komisji wzięła udział również Alina Hałoń – obserwator z ramienia Narodowego Centrum Kultury w Warszawie. Na podstawie Karty Oceny Projektu wnioski poddano dyskusji. Do realizacji zakwalifikowano następujące wnioski:

1.   #naprawimyto

– wnioskodawca: Grzegorz Głupczyk – budżet: 7000,00 zł

2.  Co dwie baby, to nie jedna

– wnioskodawca: Katarzyna Lewa – budżet: 5380, 00 zł

3.  Flama

– wnioskodawca: Mariola Rodzik – Ziemiańska – budżet: 4240,00 zł

4.  Plotkowisko. Co dzisio warzysz?

– wnioskodawca: Maria Rączka, Kamila Literacka – budżet: 5380, 00 zł

 

RAPORT Z DIAGNOZY  Dom Kultury+: „Podwórko Boguszowice” 

OPRACOWANIE: Aleksander Lysko,  WSPÓŁPRACA: Łukasz Dziuba, Maciej Zygmunt

Otrzymaliśmy raport z diagnozy I etapu projektu PODWÓRKO BOGUSZOWICE w ramach programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017 dotyczący potrzeb środowiska i jego potencjału oraz zasobu ludzkiego. Pozytywnie oceniono tworzenie nowych płaszczyzn dialogu oraz wychodzenie z inicjatywami na zewnątrz. Już niedługo rozpoczynamy działania w ramach II etapu projektu PODWÓRKO BOGUSZOWICE. Zostaną zrealizowane cztery inicjatywy, których pomysłodawcami są mieszkańcy społeczności lokalnej i Miasta Rybnika.

Niniejszy raport realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017, realizowanego przez Dom Kultury w Rybniku – Boguszowicach: PODWÓRKO BOGUSZOWICE RAPORT Z DIAGNOZY

LOGO_DO_diagnozy_dk_plus