Co dwie baby, to nie jedna

Co dwie baby, to nie jedna

– wnioskodawca: Katarzyna Lewa – budżet: 5380, 00 zł

Działania w ramach tej inicjatywy będą polegać na organizacji spotkań dla kobiet 35+ z zakresu działań kulturalnych oraz warsztatów motywacyjnych i artystycznych z różnych dziedzin sztuki. Uczestniczki projektu w w/w działaniach nabędą nowe umiejętności z zakresu sztuk plastycznych, tanecznych i fotograficznych. Działania mają na celu pobudzić samorozwój, kreatywność oraz rozwijać pasje uczestniczek projektu.  Zdobyta wiedzę i umiejętności uczestniczki wykorzystają podczas imprezy plenerowej zorganizowanej w jednym z boguszowickich podwórek. Przedsięwzięcie pod nazwą „Co dwie baby to nie jedna” zakłada, iż beneficjentki inicjatywy, które do tego momentu, były jedynie odbiorcami wszystkich działań, staną się twórcami i gospodarzami imprezy dla lokalnej społeczności. Na przygotowanych przez nie stanowiskach warsztatowych będą prowadziły działania animacyjne i artystyczne dla wszystkich chętnych mieszkańców.

17.08 g. 16.00   Spotkanie organizacyjne
Kolejne spotkania, w kolejne czwartki  g.16.00
  • Warsztaty wiklinowe (25.08)
  • Warsztaty fotograficzne (01.09)
  • Warsztaty taneczne: Zumba (08.09)
  • Wyjazd: Poznajemy Rybnik (15.09)
  • Spotkanie przy kawie z autorka projektu (22.09)
  • Rozmowy o teatrze przy kawie z Izabelą Karwot (29.09)
14.10  Wielki Finał projektu przygotowany przez uczestniczki.