BARDZO MŁODA KULTURA – OPERATORKULTURY.PL „LEPSZE NOTY – SZTUKA WSPÓLNOTY”

Rozpoczęliśmy działania w ramach projektu. Zapraszamy na nasz fanpage

Poniżej fotogaleria:


Partnerstwo oświaty i kultury to więcej niż konieczność – to oczywistość. Kultura stanowi niezwykle istotny czynnik w rozwoju osobowości i kreowaniu postaw obywatelskich, dlatego tak ważne jest, aby przedstawiciele obu dziedzin nieustannie pozostawali w dialogu.

Dzięki programowi Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2016-2018”, projekt Regionalnego Instytutu Kultury „operatorkultury.pl, organizatorki będą miały okazję zrealizowania twórczej współpracy instruktorów Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach z uczniami 5 i 6 klas Szkoły Podstawowej w Rybniku-Popielowie. Ważnym składnikiem przestrzennych metamorfoz, jakich dokonają młodzi uczestnicy w swoim otoczeniu będzie sztuka wspólnoty – taka, którą tworzy się razem i dla siebie nawzajem.

 

Współgranie z przestrzenią przynosi wiele radości. Możliwość wpływania na otoczenie sprawia, że budzi się w nas poczucie odpowiedzialności i zaangażowanie. Te właśnie wartości postanowiły podarować dzieciom z Popielowa i Radziejowa panie Alicja Szozda i Aleksandra Eichler.

Aleksandra Eichler: przedstawiciel sfery oświaty – dotychczasowe doświadczenie w obszarze edukacji kulturowej

Jako polonista otwieram uczniów na sztukę. Często na lekcji przywołujemy konteksty malarskie, filmowe czy rzeźby. Staram się nie ograniczać do literatury lub języka. Nierzadko uczniowie wchodzą w role postaci literackich, przeżywając ich emocje, rozterki. Wyjeżdżamy do większych ośrodków, gdzie dzieci mogą zobaczyć spektakl wysokiej wartości artystycznej. W ubiegłym roku organizowałam wyjazd do Teatru Rozrywki na spektakl „Kot w butach” i Teatru Groteska. Na zajęciach pozalekcyjnych przygotowujemy inscenizacje wykorzystywane podczas spotkań z rodzicami, kołem gospodyń. Jestem organizatorką obchodów Tygodnia Języka Ojczystego, którym towarzyszą gry terenowe, quizy, montaże słowno-muzyczne. W 2015 roku redagowałam gazetkę szkolną „Coolturalna” na platformie JuniorMedia. Od 3 lat zasiadam w jury Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego organizowanego w SP 24. Prowadzę działania uwrażliwiające na język. Moja uczennica zdobyła 2. miejsce w konkursie recytatorskim na szczeblu miejskim.

Alicja Szozda: przedstawiciel sfery kultury – dotychczasowe doświadczenie w obszarze edukacji kulturowej

Zaliczam się do grona szczęśliwców, którzy mogą się pochwalić pracą zgodną z kierunkiem studiów. Jako absolwentka kulturoznawstwa dostałam staż, a następnie etat w Domu Kultury w Rybniku-Niedobczycach. Po dwóch latach przeniosłam się do domu kultury w innej dzielnicy Rybnika (Boguszowice). W obu jednostkach współorganizowałam wydarzenia i imprezy o charakterze edukacji kulturowej, takie jak warsztaty teatralne i rękodzieła, przeglądy grup tanecznych czy konkursy recytatorskie. Razem ze współpracownikami zrealizowałam także imprezy dla dzieci i młodzieży z wielu dziedzin sztuki – wizualnej, muzycznej i teatralnej. Ta praca, a także obowiązki w sekretariacie, obligowały mnie do częstych kontaktów z nauczycielami z okolicznych szkół i przedszkoli. Przez te kilka lat (od 2007 roku) udało mi się stworzyć bazę kontaktów z przedstawicielami sektora edukacji.

Co oryginalnego/autorskiego może wnieść Partnerstwo do prowadzenia edukacji kulturowej?

Nasza inicjatywa wynika nie tylko z racji wykonywanych zawodów, ale także z osobistego zaangażowania. Obie jesteśmy związane ze szkołą w Popielowie (jedna tam pracuje; druga jest jej absolwentką). Obydwie łączy DK w Boguszowicach (jedna jest jego pracownikiem; druga – wychowanką z koła teatralnego Supełek). Znamy problemy tych dzielnic i mamy na nie pomysł. Wiemy, że taka współpraca jest potrzebna, a ponieważ nikt dotychczas jej nie podjął, czujemy się niejako jej prekursorkami i mamy nadzieję, że zaowocuje ona w przyszłości konkretnymi doświadczeniami, kompetencjami i narzędziami, którymi będziemy się mogły podzielić z innymi nauczycielami i animatorami. Dom Kultury będzie mógł tworzyć ofertę skrojoną na konkretne potrzeby nauczycieli i dzieci, a nauczyciele zyskają nowe źródło wiedzy z zakresu działań twórczych.

 

Jakie możliwości dla rozwoju edukacji kulturowej w miejscu swojego działania dostrzega Partnerstwo?

Stawiamy sobie za cel zwiększenie znaczenia edukacji kulturowej zarówno wśród nauczycieli oraz animatorów, jak i odbiorców naszych działań. Jako przedstawiciel sektora kultury dotychczas wypracowaną sieć kontaktów z przedstawicielami oświaty chciałabym poszerzyć o kolejne dzielnice Rybnika. Myślę o zainicjowaniu stałej współpracy z nauczycielami, tak by oferta Domu Kultury uzupełniała szkolny system kształcenia. Celem, do którego chcemy zmierzać, będzie wypracowanie relacji wzajemnego uzupełniania się, by pedagodzy chcieli do nas wracać. Długofalowym efektem naszej współpracy stanie się fakt, że osoby, które przyjdą do Domu Kultury jako uczniowie, będą wracać także w przyszłości, już jako dorośli odbiorcy sztuki. Nasi wspólni wychowankowie staną się więc aktywnymi uczestnikami kultury. W Domu Kultury mogą zapoznać się z jej wieloma dziedzinami. Mają tam też możliwość spotkania z rówieśnikami spoza własnego środowiska, ale również z dorosłymi – twórcami kultury. Jako nauczyciel widzę wiele możliwości skorzystania z doświadczenia animatorów i instruktorów. Jako szkoła zyskamy nową, odmienną przestrzeń do pracy twórczej.

 

Jak zdaniem Partnerstwa wprowadzać edukację kulturową w system kształcenia szkolnego?

Należy motywować uczniów do świadomego odkrywania rzeczywistości. W tym celu powinniśmy umożliwić dzieciom zaangażowany kontakt ze sztuką. Odpowiednie stymulowanie zachowań kulturotwórczych musi się odbywać również poza murami szkoły. To oderwanie od rutyny życia szkolnego pozwala na inne spojrzenie na rzeczywistość. Niezbędne są więc liczne lekcje wyjazdowe w teatrze, muzeum, galeriach sztuki, salach koncertowych. Chodzi o dopełnianie lekcji z podręcznikiem lekcjami na żywo, z innymi artefaktami. Kontakt ze sztuką musi się odbywać na co najmniej dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, musimy wyposażyć młodych ludzi w umiejętności potrzebne do odbioru sztuki. Po drugie, musimy dać uczniom szanse na wyrażenie siebie, stanięcie w roli twórców. Trzeba więc tak dobierać metody pracy, by wydobyć z dzieci pasję twórczą. Pomocne są tu: drama, metoda przekładu intersemiotycznego, inscenizacje. Równie ważne jest integrowanie działań na poszczególnych przedmiotach.