04/10
Program Teatr Polska
CHORY Z UROJENIA RZESZÓW
Teatr im. W.Siemaszkowej z Rzeszowa

17/10
Warsztaty teatralne w ramach Teatru Animagia
18/10
Program Teatr Polska
KARCZMA POD BIAŁYM ŁABĘDZIEM
Teatr Animagia z Żytna

15/11
Program Teatr Polska
TOŻSAMOŚĆ WILLA
Teatr Ludowy z Krakowa

20/11
Program Teatr Polska
SŁOWO NA G
Teatr Układ Formalny z Wrocławia
– spektakl wystawiany w szkołach

15 i 16/12
PREMIERA TEATRU SUPEŁ z DK Boguszowice

View all posts