21 FESTIWAL SZTUKI TEATRALNEJ LAUBA – ZAWIESZONY!


21 Festiwal Sztuki Teatralnej LAUBA
został ZAWIESZONY do odwołania!


 

R E G U L A M I N

CELE PROGRAMOWE:

• Spotkanie i integracja środowiska teatralnego oraz teatrów niezależnych z całej Polski, a także innych krajów Europy.
• Popularyzacja dorobku zespołów teatralnych, wywodzących się zwłaszcza z tak zwanego ruchu alternatywnego.
• Umożliwienie wymiany doświadczeń oraz kształcenie i doskonalenie warsztatu teatralnego.
• Pobudzanie do samodzielnych poszukiwań technicznych jak i ideowych.
• Inspirowanie w kierunku poszukiwania nowych form pracy artystycznej.

ORGANIZATOR:
Dom Kultury w Rybniku – Boguszowicach.

UCZESTNICY:
Festiwal adresowany jest do niezależnych teatrów z całej Polski.

ZASADY UCZESTNICTWA:

• Podstawą uczestnictwa jest nadesłanie do 30 marca 2019, na adres Biura Organizacyjnego: Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach, Plac Pokoju 1, Rybnik 44253, z dopiskiem „21 Festiwal Sztuki Teatralnej LAUBA” oraz e-mailowo na: festiwal.dkboguszowice@gmail.com: – nagranie audio-wizualne (DVD + link), – kartę zgłoszenia (do pobrania ze strony www, podpisaną przesyłamy pocztą, zaś emailowo w wersji edytowalnej, nie skan), – materiały reklamowe (2 zdjęcia w rozdzielczości do druku), – podpisane Klauzule RODO przez każdego uczestnika, przesłane pocztą na adres placówki (do poprania na stronie http://www.dkboguszowice.pl w zakładce Festiwale / FST LAUBA).
• Organizator powoła radę artystyczno-programową, która na podstawie nadesłanych materiałów dokona kwalifikacji grup teatralnych, które do dnia 10 kwietnia zostaną powiadomione o decyzji komisji kwalifikacyjnej. • Organizator zapewnia uczestnikom oświetlenie, nagłośnienie i obsługę techniczną spektaklu.

FORMA I CZAS PREZENTACJI:

• Uczestnicy mogą prezentować różnorodne formy teatralne.
• Każda grupa teatralna prezentuje 1 spektakl maksymalnie 60 minutowy.
• Czas montażu przygotowania spektaklu do konsultacji z Organizatorem.
• Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo ustalania kolejności prezentacji zespołów w czasie festiwalu.
• Prezentacje konkursowe mają charakter otwarty dla publiczności.

OCENA I NAGRODY:

• Prezentacje konkursowe będą oceniane prze Jury powołane przez Organizatora.
• Jury przyzna nagrody zespołowe za spektakl oraz indywidualne. Pula nagród wynosi 8000 zł.
• Ocena komisji artystycznej jest ostateczna i niepodważalna.
• Nagrody nieodebrane podczas ogłoszenia wyników przechodzą na rzecz Organizatora.

WARUNKI TECHNICZNE:

• Prezentacje konkursowe odbędą się na scenach Domu kultury w Rybniku – Boguszowicach w: Sali Widowiskowej (10m szer. x 10m gł. scena) i Sali Kameralnej (6m szer. X 4m gł. Sceny).
• Scena w Sali Widowiskowej wyposażona jest w pełne oświetlenie, nagłośnienie oraz wyciągi sceniczne, zaś scena w Sali Kameralnej wyposażona jest w ograniczone oświetlenie i nagłośnienie dostosowane do mniejszych form teatralnych.
• Uczestnicy mają do dyspozycji wyłącznie sprzęt, który posiada dom kultury, dlatego przed festiwalem prosimy o ustalenie szczegółów RIDERÓW z naszym technicznym. Kontakt: Mateusz Preś: 510 235 538.

POSTANOWENIA KOŃCOWE:

• Koszty przejazdu i noclegu pokrywają uczestnicy lub instytucje delegujące.
• Organizator zobowiązuje się do rezerwacji noclegów po uprzednim zgłoszeniu tej informacji przez uczestników lub instytucję delegującą.
• Opłata akredytacyjna wynosi 60zł dla uczestnika, przesłana na konto z dopiskiem Akredytacja za 21 Festiwal Sztuki Teatralnej LAUBA (60zł x ilość osób = suma).
• Organizator zapewnia uczestnikom 2 posiłki dziennie (obiad i kolacja) oraz poczęstunek deserowy, kawę, herbatę i wodę.
• Wymagana jest obecność reprezentanta teatru w trakcie ogłoszenia wyników.
• Dokonanie zgłoszenia i udział w Festiwalu równoznaczne jest z wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną i filmową (Video, TV) wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikacje i emisje w dowolnych mediach przez Organizatora, a także na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestników w materiałach z Festiwalu.
• Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

Biuro Organizacyjne
„21 Festiwalu Sztuki Teatralnej LAUBA”:

Dom Kultury w Rybniku – Boguszowicach
Plac Pokoju 1, Rybnik 44-253
PKO BP: 74 1020 2472 0000 6802 0499 0778

Kontakt: tel. 32 425 20 16 festiwal.dkboguszowice@gmail.com

Dyrektor Festiwalu:
Izabela Karwot
kontakt: 607 696 679

Dyrektor Artystyczny:
Marian Bednarek
kontakt: 507 273 674

Koordynator Merytoryczny:
Mariola Rodzik – Ziemiańska
kontakt: 503 070 813

Koordynator Organizacyjny:
Anna Literacka
kontakt: 505 333 349

Koordynator Techniczny:
Mateusz Preś
kontakt: 510 235 538

Promocja:
Elwira Zembrzuska
kontakt: 693 383 777


Pliki do pobrania: